PUBG MOBILE LITE

Tải xuống và cài đặt các phiên bản apk cũ dành cho Android

Phiên bản mới nhất của PUBG MOBILE LITE

0.27.0Trust Icon Versions
14/6/2024
1.5M tải về1.5 GB Kích thước

Phiên bản khác

0.25.0Trust Icon Versions
4/9/2023
1.5M tải về755.5 MB Kích thước
0.23.0Trust Icon Versions
1/7/2022
1.5M tải về991.5 MB Kích thước
0.22.0Trust Icon Versions
11/11/2021
1.5M tải về595.5 MB Kích thước
0.20.0Trust Icon Versions
17/1/2021
1.5M tải về595 MB Kích thước
0.18.0Trust Icon Versions
22/7/2020
1.5M tải về591 MB Kích thước
0.12.0Trust Icon Versions
5/7/2019
1.5M tải về511 MB Kích thước
0.10.0Trust Icon Versions
11/12/2018
1.5M tải về369.5 MB Kích thước
0.9.0Trust Icon Versions
27/10/2018
1.5M tải về369 MB Kích thước
0.5.0Trust Icon Versions
22/8/2018
1.5M tải về260 MB Kích thước
2.2Trust Icon Versions
7/10/2020
1.5M tải về99.5 kB Kích thước
2.5Trust Icon Versions
22/3/2020
1.5M tải về106.5 kB Kích thước